måndag 11 september 2017

Prestationsångest!

Skolorna är igång igen och med skolan kommer skolarbete. Med skolarbetet kommer stress. En del har lättare för att reglera arbetsmängd och stressnivå, medan det är en stor belastning och utmaning för andra. Vad skall man tänka på för att inte bränna ut sig?
Nummer ett.
Vem presterar du för? Vem ställer kraven? Det är inget fel på att vara motiverad och målmedveten, men det är bra att riktigt känna efter att är förväntningarna på sådan nivå att man inte tröttar ut sig. För det är det inte värt. Kommer kraven hemifrån? Det kan vara en utmanande situation om föräldrarna helt klart uttrycker sina höga förväntningar. Inget barn vill ju göra sin förälder besvikna. Öppen diskussion är bra i dessa situationer. Också för att det ibland händer att barnet/den unga tror att föräldrar förväntar sig mycket, men att det i själva verket inte stämmer på den nivå man trott.

Nummer två.
Balans. Ingen kan ånga på 24/7 eftersom vi är människor och inte roboter. Ur en produktiv synvinkel är det också viktigt. En hjärna som också får annan stimuli och vila, orkar fokusera mycket bättre när det gäller. Hitta aktiviteter som hjälper dig koppla av i vardagen. Det kan vara allt från att regelbundet rasta hunden till att yoga eller att skriva eller sjunga. Alternativen är ju oändligt många, så det gäller att känna efter vad som är bäst för just Dig.
Nummer tre.
Det är okej att misslyckas. Vi ser det egentligen inte som ett misslyckande om man får sämre vitsord, eller mindre bra vitsord, men använder det ordet eftersom vi vet att det är känslan som gäller för många när man inte får sin 10, eller 9. Men ett vitsord är ett vitsord och skall inte definiera ditt värde. Det hör till att man gör missar, att man misslyckas, ibland. Samtidigt lär man sig ofta av sina fel. Det är också viktigt att lära sig tåla misslyckanden, för det hör till livet. Det kommer man aldrig ifrån och det ska inte vara en mätare på hur bra och värdefull man är.

Nummer fyra.
Var stolt över det du åstadkommer! Oberoende vilket vitsordet är, tacka dig själv för det arbete du gör och har gjort. Missförstå oss inte, vi tycker att skolgången är viktig. Men försök hitta den nivå där du utmanar dig själv i lämplig grad utan att du tröttar ut dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar