torsdag 31 maj 2018

3 stora tack! - kampanjavslutning2 månader har förflutit sedan 3 snälla ord-kampanjen startade. Som många processer är, har också denna process varit lärorik och tankeväckande. Allt gick inte som planerat inklusive lite besvikelse och något som blev ännu bättre än planerat.

Genast då vi startade kampanjen skrev vi naturligtvis våra egna 3 snälla ord/meningar och det var intressant att inse att det inte är en helt lätt uppgift för oss heller. Därför har vi under kampanjens gång uppmuntrat alla, oberoende kön eller ålder, att göra sin egen övning. Det är ingen skada av att göra den, men det kan vara en viktig utmaning och påminnelse.

Under alla föreläsningar som har skett inom kampanjtiden har vi bett eleverna skriva upp/tänka ut sina egna 3 snälla ord. Efter övningen har vi bett eleverna räcka upp handen för att markera hur svår man tycker uppgiften är. Nästan varenda en gång var det flest uppräckta händer för dom som tyckte att uppgiften är svår. Det väckte tudelade känslor hos oss. Det fick oss att känna att kampanjens tema är viktigt och att det behövs men samtidigt kändes det fel att så många har så svårt att känna igen sina positiva sidor och berömma sig själv. Men som sagt, vi vet själva att det inte är en lätt uppgift.

Vi är glada att vi genomförde kampanjen (som Ira hittade på en kväll i duschen :D ) och vi ser fram emot nya kampanjer någon gång i framtiden. 3 stora tack till våra samarbetspartners som deltog, till våra arbetskamrater som hejade och deltog och alla fina elever som deltog. Tack! <3