onsdag 28 september 2016

Vem är vi?

Vi tänkte starta bloggen med att presentera oss och det arbete vi gör. Från och med september 2016 har vi arbetat tillsammans inom det så kallade svenska projektet på Ätstörningscentrum. Projektet har pågått sen hösten 2012 och möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Inom projektet har vi möjlighet att erbjuda kostnadsfri ätstörningsinformation och träffa patienter som är i behov av vård på svenska. Åt unga och unga vuxna kan vi erbjuda tre kostnadsfria besök. Ätstörningscentrum ägs av Elämän Nälkään ry och är Finlands enda privata, icke vinstbringande klinik som är specialiserad på behandling av ätstörningar.

Julia:

Jag blev färdig sjukskötare år 2011. Mitt slutarbete anknöts till psykiatrisk vård och i samband med arbetet blev jag intresserad av den psykiatriska vården. Min slutpraktik skedde på  avdelningen på Ätstörningscentrum. Arbetet inom ätstörningsvården kändes givande och intressant och jag fortsatte på ätstörningscentrum när jag blev färdig sjukskötare. Tidigare var ätstörningar rätt främmande för mig så det kändes intressant att få en djup inblick i ätstörningarnas värld. Det känns värdefullt att jag nu får sprida information om ätstörningar. En viktig lärdom för mig har varit att ätstörningar faktist inte alltid eller ens nära på alltid syns på utsidan.Ira:

År 2005 fick jag sommarjobb på Ätstörningscentrum. Före arbetet började läste jag Peggy Claude-Pierres bok ”Ätstörningarnas hemliga värld” och kände att jag blev inkörd i ätstörningsvärlden. Med alla nyväckta tankar inledde jag mitt sommararbete på Ätstörningscentrum och fick lära mig hur vardagen ser ut när man lider av en ätstörning. Jag lärde mig snabbt att det inte är ett arbete där man får ett uttalat tack för sin insats som vårdare, utan ett arbete där den bästa belöningen är att se personer som lider av ätstörningar göra små framsteg i sin vardag. Den känslan är alltid lika belönande och den tröttnar man aldrig på. År 2007 blev jag färdig sjukskötare och började arbeta på Ätstörningscentrums terapienhet.