onsdag 5 oktober 2016

Om balans

Bild Daniel Närhi


Vi satt och funderade på vad den svenskspråkiga bloggen på Ätstörningscentrum skulle heta. Vi övervägde att använda en översättning av den finskspråkiga systerbloggens namn, Omenatupa, men det kändes lite fantasilöst att använda samma namn direkt översatt.

Vi bollade med ordet balans, för det ordet innehåller så mycket av det vi står för. Det är balans vi efterlyser och vill hjälpa människor hitta. I vårt arbete inom ätstörningsvården relateras det naturligtvis mycket till maten och ätandet, men det är mycket mer än så. Människan är en helhet och för att ha en helhetsmässigt fungerande människa måste de olika delarna fungera ihop.  Det innebär att man hör kroppens signaler och kan reagera på dom, men att man också hör känslorna och framförallt lyssnar på deras budskap. Det innebär att man ser betydelsen av samspelet mellan det fysiska och det psykiska.

Upplevelsen av balans är individuell. Balans hos en kan till och med betyda obalans hos en annan. Då kommer vi in på ett annat tema som är viktigt hos oss, individualitet. Då någon vänder sig till oss för att få hjälp börjar vi alltid på sätt och vis från noll. Med den kunskap och erfarenhet vi har som vårdare sitter vi ner och lyssnar noga på patientens beskrivning av sig själv och sitt liv för att kunna förstå varför just hon eller han har hamnat mitt i en ätstörning. Vi lär känna patienten och funderar på basen av det vad patienten kunde ha nytta av i vården. Ingen är precis som en annan och därmed måste också vården anpassas till individen. Ett viktigt mål i vården är att hitta patientens individuella balans och att hjälpa patienten själv uppehålla sin balans.

Hoppas det är många som balanserar med oss!Ira & Julia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar